PlayListนี้ เริ่มต้นด้วย "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน" เรียงลำดับตั้งแต่ ตอนแรก ถึง ตอนปัจจุบัน ..ท้ายเพลย์ลิสท์เป็นคลิป "เมื่อศาลรัฐธรรมนูญกระทำขัดรัฐธรรมนูญ : จะทำอย่างไร?" วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล (สยามซิตี้เดิม) คลิปนี้..วิทยากร รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็นเริ่มนาที 0:14:24
คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...
หรือคลิกที่นี่.. @ AsiaUpdate "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน"

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

01 ต้อกระจก


ต้อกระจก

ต้อกระจก คืออะไร ต้อกระจกเกิดจากการขุ่นตัวของแก้วตา (เลนส์ตา) โดยปกติแก้วตามีลักษณะใส ทำหน้าที่รวมแสง ให้ตกลงพอดีบนจอประสาทตา เมื่อเกิดต้อกระจก จอประสาทตารับแสงได้ไม่เต็มที่ ทำให้ผู้ป่วยมีสายตาพร่ามัว เหมือนมองผ่านกระจกฝ้า แต่ไม่มีอาการอักเสบหรือเจ็บปวดใดๆ ยิ่งแก้วตาขุ่นขึ้น การมองเห็นก็จะลดน้อยลง

อะไรคือสาเหตุ :

- วัย สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ ความชราซึ่งทำให้แก้วตาขุ่นมัวและแข็งขึ้น

- อุบัติเหตุ ต้อกระจกเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย หากดวงตาได้รับอันตรายจากการกระทบกระเทือนอย่าง รุนแรง โดนของมีคมหรือสารเคมี หรือแสงรังสี

- โรคตาหรือโรคทางร่างกายบางโรค เช่น การติดเชื้อ โคเบาหวาน การรับประทานยาบางชนิด และโรค ตาบางโรคอาจจะเป็นสาเหตุหรือกระตุ้นให้เลนส์ตาขุ่นเร็วขึ้นได้

- กรรมพันธุ์และความผิดปกติแต่กำเนิด ในกรณีที่ผู้ป่วยยังเยาว์วัย ต้อกระจกเกิดขึ้นได้จากกรรมพันธุ์ หรือการติดเชื้อและการอักเสบตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เช่น มารดาเป็นหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์

อาการเป็นอย่างไร :

- สายตามัวเหมือนมีฝ้าหรือหมอกบัง

- เห็นภาพซ้อน สายตาพร่า สู้แสงไม่ได้

รักษาได้อย่างไร :

- ในบางกรณีอาจใช้ยาหยอดตา เพื่อชะลอความรุนแรงของต้อกระจก

- สลายต้อด้วยคลื่นอุลตร้าซาวด์ หรือ “เฟโค”

- การใส่เลนส์แก้วตาเทียมจะใช้ในกรณีที่ต้อกระจกสุกและแข็งตัวมาก


วิธีการรักษาด้วยคลื่นอุลตร้าซาวด์ :

แพทย์จะเจาะช่องเล็กๆ ที่ผนังตาขาว เพื่อสอดเครื่องมือสลายต้อ เข้าไปที่ต้อกระจก ปล่อยคลื่นอุลตร้าซาวด์สลายต้อจนหมด แล้วดูดออก จากนั้นใส่เลนส์แก้วตาเทียม ที่มีอายุการใช้งานตลอดชีพ เข้าไปแทนที่ แผลจะเล็กมากและสมานได้เอง โดยไม่ต้องเย็บแผล ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องพักฟื้นที่ โรงพยาบาล และ ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ