PlayListนี้ เริ่มต้นด้วย "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน" เรียงลำดับตั้งแต่ ตอนแรก ถึง ตอนปัจจุบัน ..ท้ายเพลย์ลิสท์เป็นคลิป "เมื่อศาลรัฐธรรมนูญกระทำขัดรัฐธรรมนูญ : จะทำอย่างไร?" วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล (สยามซิตี้เดิม) คลิปนี้..วิทยากร รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็นเริ่มนาที 0:14:24
คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...
หรือคลิกที่นี่.. @ AsiaUpdate "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน"

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

10 สายตาเพลีย


สายตาเพลีย

การใช้สายตาในการอ่าน เขียน ดู หรือทำงานอยู่กับโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยใช้เวลาค่อนข้างมากในแต่ละวัน ปัญหาตามมาที่พบค่อนข้างบ่อย คือ อาการไม่สบายตา เช่น ปวดเบ้าตา หรือปวดรอบดวงตา สายตาพร่าลายขณะทำงาน อาการต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่า อาการ “สายตาเพลีย”

อะไรคือสาเหตุ :

มีปัจจัย สำคัญๆ 3 ประการ คือ 1. สภาวะแวดล้อม 2. ความผิดปกติของตา ที่มีส่วนทำให้กล้ามเนื้อตาต้องทำงานมากขึ้น 3. สาเหตุทางร่างกายและจิตใจ

อาการเป็นอย่างไร :

เมื่อผู้ป่วยมีสายตาเพลีย อาจมีการมองเห็นภาพหรือตัวอักษร พร่าลายเป็นพักๆ หรือบางครั้งเห็นภาพซ้อนได้ นอกจากนี้อาจเกิดอาการปวดเมื่อยตา หนังตาหนัก เคืองระคายตา แสบตา น้ำตาไหล บางครั้งมีอาการ มึนศีรษะร่วมด้วย และมักมีอาการในช่วงบ่าย

รักษาได้อย่างไร :

ควรไปตรวจกับจักษุแพทย์เพื่อทราบว่ามีสาเหตุจากโรคตาอื่นหรือไม่ การใช้สายตาอ่านหนังสือหรือทำงานมากๆ ทำให้ไม่สบายตา หงุดหงิด ประสิทธิภาพการทำงานลดลง การรักษาที่ดีที่สุด คือ การป้องกันโดยใช้แสงสว่างพอเหมาะและทิศทางที่ถูกต้อง สิ่งที่ดูควรห่างจากตาประมาณ 35 เซนติเมตร และพักสายตาโดยการหลับตาหรือมองไกลเป็นระยะๆ ทุกครึ่งชั่วโมง เป็นเวลา 1-2 นาที รวมไปถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนนอนหลับเพียงพอ